KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme;

Self Teknoloji A.Ş. olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ("Kanun") uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun'dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

Self Teknoloji A.Ş. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Self Teknoloji A.Ş. ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu yürürlüğe girmeden önce yasalara uygun şekilde elde edilen kişisel verileriniz de bu belgede düzenlenen şart ve koşullara göre işlenmekte ve korunmaktadır.

2. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

Self Technology Inc. olarak, veri sorumlusu sıfatıyla çağrı merkezlerimiz, yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığıyla; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde Self Technology Inc.'nin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye'de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Self Technology Inc. müşterilerinin markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesi, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, Self Technology Inc. ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükarda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Self Teknoloji A.Ş., söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya Kanun'da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu'nun ("Kanun") 11. maddesinde Sayılan Hakları

  • Self Teknoloji A.Ş. ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir: Self Teknoloji A.Ş.'nin kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,
  • İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,
  • Self Teknoloji A.Ş.'nin yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanun'a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
  • Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Evliya Çelebi Mah. Sadi Konuralp Cad. İKSV Vakfı Blok No: 5 İç Kapı No: 2 Beyoğlu/İstanbul lokasyonunda bulunan Self Teknoloji A.Ş. web sitesi KVKK kapsamında veri sorumlusudur.

Kişisel veri sahipleri görüş ve soruları ile ilgili bizimle iletişime geçebilir.

E-Posta: support@selfprof.com

Çerez Kullanımı
Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza kaydedilen küçük metin dosyalarıdır ve sitelerinizi daha kullanışlı hale getirmek, tercihlerinizi hatırlamak, gelecekteki etkileşimlerinizi hızlandırmak ve istatistiksel bilgiler toplamak için kullanılırlar. İnternet siteleri bu çerez dosyalarını okuyup yazabilirler ve bu sayede sizinle ilgili önemli bilgiler hatırlanır (tercih ayarlarınız gibi) ve size daha uygun bir internet sitesi sunulur. Çerezler ayrıca, sitelerinizdeki gelecekteki hareketlerinizi hızlandırmaya yardımcı olur ve sitelerinizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanılabilir, böylece ziyaretçilerin sitelerinizi nasıl kullandığını anlamak ve sitelerinizin tasarımını ve kullanılabilirliğini geliştirmek mümkün olur.